Čarodejník z krajiny, o.z.

Swap (výmena) rastlín a komunitná brigáda

🌱📣 14. mája 2022 máme pre vás program!

🧙🏻‍♀️🧙🏻Od 9:30 do 14:00 sa na vás budeme tešiť v priestore komunitného parku vo Vnútroblok Na barine / Bakošova. Pripravili sme si pre vás swap (výmenu) rastlín a prvú komunitnú brigádu v parku v tomto roku. 

🌱🌸 Swap rastlín bude prebiehať jednoduchou formou. Prineste svoju rastlinku, zakorenené výhonky, kvet alebo bylinky v dobrej kondícii, ktoré spravia niekomu radosť. Vy si na oplátku budete môcť zobrať rastlinky, ktoré prinesie niekto iný. 

🌱🛠Komunitná brigáda bude nenáročná, sľubujeme 😉. Chceli by sme v komunitnom parku urobiť zopár zveľaďovacích prác a možno aj niečo spoločne vysadíme. Prineste si so sebou pracovné rukavice.

🌳ℹ️ Komunitný park je priestorom verejným a budeme veľmi radi, ak ho budeme vytvárať a hlavne využívať spoločne. 

Tešíme sa na vás 🌸🌼🌱
Späť