Čarodejník z krajiny, o.z.

Sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť dobrej veci 📚

Keď nás Petra Mitašíková, ktorá koordinuje vyučovanie slovenčiny pre UA vojnových utečencov oslovila, veľmi radi sme pomohli a dnes sa tešíme, že sa nám podarilo získať financie z grantu nadácie Orange a mohli sme tak zabezpečiť knihy a učebnice na výuku. 

Radi by sme s vami zdieľali pár slov od samotnej Petry, ktorej patrí obrovská vďaka 💙💛:

Lamačská komunitná inkluzívna škola slovenského jazyka pre UA vojnových odídencov sa koná už 4 mesiace (od vypuknutia vojny na UA - každý pracovný deň). Škola je otvorená, nízkoprahová, priebežne k permanentným poslucháčom prijíma nových odídencov - dospelých aj školopovinné deti. Od jej vzniku sa na lektorovaní podieľali Lamačania - dobrovoľníci: Igor, Monika, Zdenka, Barborka, Milota, Martin, Nadežda, Gabika a ja. Lekcie sa konali v súkromnej ZŠ Marie Montessori a následne presunuli do priestorov Centra pomoci pre UA na Malokarpatskom námestie 11 zriadeného MÚ Lamač. Školu navštevovalo od jej spustenia už vyše 150 UA účastníkov - vojnových utečencov. Cieľmi inkluzívnej školy sú osvojenie si slovenského jazyka, orientácia v kultúrnych zvyklostiach na Slovensku, prijatie, podpora, krízová intervencia, sociálna práca, liečebnopedagogická intervencia, inklúzia, komunitná participácia. Aj vďaka Čarodejník z krajiny, o.z. sa nám podarilo získať grant z nadácie Orange a podporiť tak inkluzívnu školu knihami a učebnicami na výuku. Veľmi pekne za to ďakujeme. 

Dr. Petra Mitašíková
Univerzita Komenského v Bratislave
(koordinátorka projektu)Späť