Čarodejník z krajiny, o.z.

Nadácia mesta Bratislavy

Projekty, ktoré boli podporené v oblasti Funkčnejšie verejné priestory v roku 2021, ambiciózne napredujú k svojim cieľom. 

 Vo Vnútroblok Na barine / Bakošova vzniká vďaka Čarodejník z krajiny, o.z. kombinácia komunitného parku a komunitnej záhrady, ktoré budú aj priestorom na menšie komunitné akcie a prinavrátenie genius loci. Jeho súčasťou budú vyvýšené záhony, nový mobiliár či kompostéry na zelený odpad. 

Zdroj: https://www.facebook.com/nadaciamestabratislavy/posts/236606275117871Späť