Čarodejník z krajiny, o.z.

Máme nové lavičky 🤩

Vo verejnom komunitnom parku dnes vďaka miestnemu úradu Lamač pribudli 3ks krásnych repasovaných lavičiek. Veľmi pekne tiež ďakujeme Komunálnym službám Lamač za ich úpravu a osadenie ❤️. Takéto pekné lavičky nájdete aj na chodníku oproti parku. 

Príďte si do parku posedieť, bránka je otvorená, stačí vstúpiť 🤗.Späť