Čarodejník z krajiny, o.z.

KOMUNITNÝ PARK

Komunitný park ako idea vzišiel z participatívneho plánovania vnútrobloku Bakošova / Na barine. Južný cíp lúky ohraničený garážami a Domovom seniorov sa ukázal ako vhodný pre komunitné pestovanie a starostlivosť o zeleň. Komunitný park bude vznikať postupne, ako kombinácia parku a otvorenej komunitnej záhrady určenej obyvateľom a návštevníkom vnútrobloku. Prvá fáza má zabezpečiť ohraničenie priestoru pomocou živého plota a vyvýšených záhonov pre letničky a bylinky a tiež vysadenie stromov a jedlých kríkov ako náhradu za náletové dreviny a vyschnutý strom. Postupne sa počíta s osadením lavičiek a iného mobiliáru a vytvorením spevnenej plochy pod domček na náradie a nádrž na vodu.

ĎAKUJEME

Vďaka grantovej podpore Nadácie mesta Bratislava a príspevku z particiipatívneho rozpočtu MČ Lamač sa občianskemu združeniu Čarodejník z krajiny, o.z. poradilo získať finančné prostriedky na rozbehnutie prvej etapy Komunitného parku. Tešíme sa zo spolupráce s Domovom seniorov a podpore miestneho úradu.Späť