Čarodejník z krajiny, o.z.

Denné tábory a herničky pre ukrajinské deti

Počas letných prázdnin sme vďaka finančnému daru organizovali denné tábory a herničky pre ukrajinské deti a voľnočasové aktivity pre maminy vo voľnočasovom centre v Dúbravke.

Deťom bolo zabezpečené stravovanie, pestrý program, súťaže, hudba a tanec, ale nechýbala ani psychologická pomoc.

Maminy zmysluplne trávili čas varením, pečením, šitím, čítaním a prípravou aktivít pre svoje ratolesti.

 Späť