Čarodejník z krajiny, o.z.

2% z daní

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, ak chcete podporiť našu organizáciu:

Názov: Čarodejník z krajiny, o.z.

Sídlo: Na barine 4684/10, 841 03  Bratislava-Lamač

IČO: 52 948 773

Právna forma: občianske združenie

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

3. Právnické osoby prostredníctvom